February 18, 2019
Bất động sản hải long

Thủ tướng: Phát huy công nghệ thông tin trong các ngành


Thủ tướng: Phát huy công nghệ thông tin trong các ngành

"Hiện ta đang xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, xóa bỏ chính sách và cơ chế xin cho. Vấn đề gì thị trường làm tốt hơn, thì cần để thị trường làm và thu hẹp vai trò của Nhà nước. Do đó, Hà Nội cần phát huy tinh thần này" - Thủ tướng nhấn mạnh. [caption id="" align="aligncenter" width="703"] phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư[/caption] Thủ tướng đánh giá, sự chuyển động của Hà Nội hiện nay là đúng hướng và tích cực. Đó là việc xây dựng năng lực toàn hệ thống và những gì mà Hà Nội đang làm với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, bài bản nhưng điềm tĩnh, sâu sắc là điều đáng mừng. Theo đó, để đạt được những mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư, Thủ tướng yêu cầu: Trước hết, Hà Nội cần đi tiên phong tiếp cận cái mới và là trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo của cả nước. Muốn vậy, yêu cầu chính quyền Thành phố phải cầu thị, sẵn sàng đổi mới, nhanh chóng hành động, tháo gỡ DN thoát khỏi thủ tục hành chính rườm rà. Làm thế nào để xây dựng môi trường, khuyến khích khởi nghiệp và đầu tư là câu hỏi được Thủ tướng đặt ra. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Hà Nội không thể xây dựng thành phố khởi nghiệp với vị trí 24 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. [caption id="" align="aligncenter" width="700"] xây dựng và phát triển nguồn nhân lực khởi nghiệp trên cơ sở, các trường đại học[/caption] Đồng thời, làm thế nào để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực khởi nghiệp trên cơ sở, các trường đại học ở Hà Nội cần xây dựng ý thức khởi nghiệp trong sinh viên; lãnh đạo làm gì để khuyến khích khởi nghiệp? Theo Thủ tướng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi, tạo sự biến đổi hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị. Nhiều mặt của cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ tư đã xuất hiện ở Việt Nam và rất mạnh mẽ ở Hà Nội, như xu hướng của nền kinh tế chia sẻ. Ví dụ tiêu biểu là mô hình Uber hay mô hình Grab. Hay có nhiều thanh thiếu niên Hà Nội tham gia học mô hình giáo dục mở miễn phí, chất lượng cao cho đại chúng, hoặc học ở các trường đại học uy tín toàn cầu thế giới. Vấn đề đặt ra là thể chế nào, cơ chế nào để thúc đẩy và thu hút mô hình kinh tế mới phát triển, ươm mầm tài năng cho Thủ đô, đất nước?
LIÊN HỆ ĐẶT CHỖ SỚM ĐỂ LỰA CHỌN CĂN TẦNG ĐẸP NHẤT

Từ khóa: , ,