Bất động sản hải long

phát huy nền tảng công nghệ thông tin

Thủ tướng: Phát huy công nghệ thông tin trong các ngành

“Hiện ta đang xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, xóa bỏ chính sách và cơ chế xin cho. Vấn đề gì thị trường làm tốt hơn, thì cần để thị trường làm và thu hẹp vai trò của Nhà nước. Do đó, Hà Nội cần phát huy tinh thần này” – Thủ tướng […]