February 20, 2019
Bất động sản hải long

mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư

Thủ tướng: Phát huy công nghệ thông tin trong các ngành

“Hiện ta đang xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, xóa bỏ chính sách và cơ chế xin cho. Vấn đề gì thị trường làm tốt hơn, thì cần để thị trường làm và thu hẹp vai trò của Nhà nước. Do đó, Hà Nội cần phát huy tinh thần này” – Thủ tướng […]