Bất động sản hải long

hình thức thuê văn phòng theo hợp đồng

Mua đứt văn phòng – xu hướng mới của bất động sản

Kinh tế phát triển mạnh, kéo theo sự ra đời của hàng loạt các công ty lớn nhỏ, bất động sản cũng ăn theo xu hướng đó bởi dòng sản phẩm văn phòng cho thuê đầy tiềm năng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh… Trong năm […]