Bất động sản hải long

giải pháp tăng vốn

Khó khăn áp dụng các biện pháp tăng vốn

Khó khăn áp dụng các biện pháp tăng vốn Hiện nay, các NHTMNN Việt Nam đang trong tình trạng nan giải khi thực hiện các giải pháp tăng vốn nhằm đảm bảo năng lực tài chính. Cụ thể, đối với việc tăng vốn từ giải pháp giảm chi trả cổ tức, trong giai đoạn 2013 […]