February 20, 2019
Bất động sản hải long

du lịch

Khu du lịch Hội Vân, Phù Cát

Khu du lịch Hội Vân, Phù Cát của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Khoáng sản Tấn Phát, dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp tại số 01 Ngô Mây – Quy Nhơn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thành Châu. Hai dự án […]