December 14, 2018
Bất động sản hải long

đối tượng được hưởng ưu đãi từ gói vay hỗ trợ 30.000 tỷ

Gói 30.000 tỷ, trông chờ cái kết có hậu

TS Đặng Hùng Võ cho biết, việc kết thúc gói 30.000 tỷ chắc chắn sẽ tác động đến nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, ảnh hưởng đến tâm lý của người đã mua nhà hoặc chuẩn bị mua nhà có mong muốn sử dụng gói hỗ trợ này; tạo ra những dư […]