February 18, 2019
Bất động sản hải long

doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố

Trên 500 đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Hà Nội

Đây là Hội nghị về doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của thành phố Hà Nội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Ngày 4/6, tại Khách sạn Lotte, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2016 – Hợp tác Đầu tư […]