February 20, 2019
Bất động sản hải long

doanh nghiệp bất động sản giải

Sân chơi mới cho doanh nghiệp bất động sản

Ghi nhận mới nhất của chúng tôi trên thị trường bất động sản cho thấy, trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây, thì thị trường bất động sản đã đánh dấu sự tăng trưởng đột phá. Theo thống kê, chỉ năm 2015, trên cả hai thị trường BĐS lớn là Hà Nội và TP.HCM […]