Bất động sản hải long

cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

Đất công và số phận sau cổ phần hóa

Cách đây hơn 10 năm, một công ty nhà nước chuyên về sản xuất đay, bao bì có trụ sở chính ở quận 1 đã tiến hành cổ phần hóa. Tài sản của Công ty khi đó ngoài máy móc từ thời Pháp để lại không đáng kể thì còn có mảnh đất rộng hơn […]