December 11, 2018
Bất động sản hải long

BĐS Hà Nội

Nhu cầu nhà ở cho dân văn phòng

Nhu cầu nhà ở cho dân văn phòng Hiện nay số lượng nhân viên văn phòng trên địa bàn Hà Nội khá lớn nhưng nguồn cung về nhà ở trên thị trường để đáp ứng được nhu cầu của thành phần này vẫn còn hạn chế. Với đặc thù nghề nghiệp, hầu hết dân văn […]