February 20, 2019
Bất động sản hải long

5 điều cấm kỵ trong phong thủy văn phòng

5 điều đặc biệt cấm kỵ trong phong thủy văn phòng

Để công ty phát triển đi lên không chỉ phụ thuộc vào năng lực của các nhân viên và khả năng quản lý của lãnh đảo mà còn phụ thuộc vào yếu tố phong thủy. Phong thủy trong văn phòng cần phải tránh các điều cấm kỵ sau đây 1. Văn phòng nơi có nhiều […]